แบบบ้านราคา ล้าน หรือ - 1 ล้าน แบบสร้างบ้านตามงบประมาณ ล้าน แบบบ้าน Resort505.com แบบบ้านออกแบบในบรรยากาศเหมือนในรีสอร์ท พื้นที่ใช้สอยครบครัน งบประมาณก่อสร้างเริ่มตั้งแต่ 4 ล้าน ถึง 10 ล้าน มีหลายแบบฟังก์ชั่นใช้สอย ลูกค้าเลือกดูแบบตามงบประมาณที่ตั้งไว้ ดูฟังก์ชั่นใช้สอย ตรงกับสไตล์การใช้ชีวิต การพักผ่อนในบ้าน

RE-H2-505.670
12.40 ล้าน | ค่าแบบฟรี 415,400

RE-H2-505.245(2018)
5.05 ล้าน | ค่าแบบฟรี 58,800

RE-H2-505.265(2018)
5.51 ล้าน | ค่าแบบฟรี 63,600

RE-H2-505.300
5.55 ล้าน | ค่าแบบฟรี 78,000

RE-H2-505.320
5.92 ล้าน | ค่าแบบฟรี 86,400

RE-H2-505.285(2018)
5.99 ล้าน | ค่าแบบฟรี 68,400

RE-H2-505.330
6.11 ล้าน | ค่าแบบฟรี 89,100

RE-H2-505.305(2018)
6.47 ล้าน | ค่าแบบฟรี 91,000

RE-H2-505.325(2018)
6.96 ล้าน | ค่าแบบฟรี 97,300

RE-H2-505.389
7.20 ล้าน | ค่าแบบฟรี 116,700

RE-H2-505.350(2018)
7.56 ล้าน | ค่าแบบฟรี 98,000

RE-H2-505.420
7.77 ล้าน | ค่าแบบฟรี 151,200

RE-H2-505.365(2018)
7.96 ล้าน | ค่าแบบฟรี 105,850

RE-H2-505.385(2018)
8.47 ล้าน | ค่าแบบฟรี 115,500

RE-H2-505.480
8.80 ล้าน | ค่าแบบฟรี 201,600

RE-H2-505.505
9.34 ล้าน | ค่าแบบฟรี 222,200

RE-H2-505.435(2018)
9.66 ล้าน | ค่าแบบฟรี 165,300

HOME | PLANS | PRICE LIST |Budget| BUILDERS | services | CONTACT Us | CONTENTS | ABOUT Us | PORTFOLIO | CONSTRUCTION-SITE