งบสร้างบ้าน 4 ล้าน

แบบบ้านราคา 4 ล้าน หรือ 4 - 5 ล้าน แบบสร้างบ้านตามงบประมาณ 4 ล้าน แบบบ้าน Resort505.com แบบบ้านออกแบบในบรรยากาศเหมือนในรีสอร์ท พื้นที่ใช้สอยครบครัน งบประมาณก่อสร้างเริ่มตั้งแต่ 4 ล้าน ถึง 10 ล้าน มีหลายแบบฟังก์ชั่นใช้สอย ลูกค้าเลือกดูแบบตามงบประมาณที่ตั้งไว้ ดูฟังก์ชั่นใช้สอย ตรงกับสไตล์การใช้ชีวิต การพักผ่อนในบ้าน

RE-H2-505.230
4.26 ล้าน | ค่าแบบฟรี 55,200

HOME | PLANS | PRICE LIST |Budget| BUILDERS | services | CONTACT Us | CONTENTS | ABOUT Us | PORTFOLIO | CONSTRUCTION-SITE