งบสร้างบ้าน 5 ล้าน

แบบบ้านราคา 5 ล้าน หรือ 5 - 6 ล้าน แบบสร้างบ้านตามงบประมาณ 5 ล้าน แบบบ้าน Resort505.com แบบบ้านออกแบบในบรรยากาศเหมือนในรีสอร์ท พื้นที่ใช้สอยครบครัน งบประมาณก่อสร้างเริ่มตั้งแต่ 4 ล้าน ถึง 10 ล้าน มีหลายแบบฟังก์ชั่นใช้สอย ลูกค้าเลือกดูแบบตามงบประมาณที่ตั้งไว้ ดูฟังก์ชั่นใช้สอย ตรงกับสไตล์การใช้ชีวิต การพักผ่อนในบ้าน

RE-H2-505.245(2018)
5.05 ล้าน | ค่าแบบฟรี 58,800

RE-H2-505.265(2018)
5.51 ล้าน | ค่าแบบฟรี 63,600

RE-H2-505.300
5.55 ล้าน | ค่าแบบฟรี 78,000

RE-H2-505.320
5.92 ล้าน | ค่าแบบฟรี 86,400

RE-H2-505.285(2018)
5.99 ล้าน | ค่าแบบฟรี 68,400

HOME | PLANS | PRICE LIST |Budget| BUILDERS | services | CONTACT Us | CONTENTS | ABOUT Us | PORTFOLIO | CONSTRUCTION-SITE