งบสร้างบ้าน 7 ล้าน

แบบบ้านราคา 7 ล้าน หรือ 7 - 8 ล้าน แบบสร้างบ้านตามงบประมาณ 7 ล้าน แบบบ้าน Resort505.com แบบบ้านออกแบบในบรรยากาศเหมือนในรีสอร์ท พื้นที่ใช้สอยครบครัน งบประมาณก่อสร้างเริ่มตั้งแต่ 4 ล้าน ถึง 10 ล้าน มีหลายแบบฟังก์ชั่นใช้สอย ลูกค้าเลือกดูแบบตามงบประมาณที่ตั้งไว้ ดูฟังก์ชั่นใช้สอย ตรงกับสไตล์การใช้ชีวิต การพักผ่อนในบ้าน

RE-H2-505.389
7.20 ล้าน | ค่าแบบฟรี 116,700

RE-H2-505.350(2018)
7.56 ล้าน | ค่าแบบฟรี 98,000

RE-H2-505.420
7.77 ล้าน | ค่าแบบฟรี 151,200

RE-H2-505.365(2018)
7.96 ล้าน | ค่าแบบฟรี 105,850

HOME | PLANS | PRICE LIST |Budget| BUILDERS | services | CONTACT Us | CONTENTS | ABOUT Us | PORTFOLIO | CONSTRUCTION-SITE