งบสร้างบ้าน 8 ล้าน

แบบบ้านราคา 8 ล้าน หรือ 8 - 9 ล้าน แบบสร้างบ้านตามงบประมาณ 8 ล้าน แบบบ้าน Resort505.com แบบบ้านออกแบบในบรรยากาศเหมือนในรีสอร์ท พื้นที่ใช้สอยครบครัน งบประมาณก่อสร้างเริ่มตั้งแต่ 4 ล้าน ถึง 10 ล้าน มีหลายแบบฟังก์ชั่นใช้สอย ลูกค้าเลือกดูแบบตามงบประมาณที่ตั้งไว้ ดูฟังก์ชั่นใช้สอย ตรงกับสไตล์การใช้ชีวิต การพักผ่อนในบ้าน

RE-H2-505.385(2018)
8.47 ล้าน | ค่าแบบฟรี 115,500

RE-H2-505.480
8.80 ล้าน | ค่าแบบฟรี 201,600

HOME | PLANS | PRICE LIST |Budget| BUILDERS | services | CONTACT Us | CONTENTS | ABOUT Us | PORTFOLIO | CONSTRUCTION-SITE