แบบบ้านสองชั้นสไตล์รีสอร์ท เป็นการออกแบบผสมสไตล์ Modern Tropical และสอดแทรกความเป็นรีสอร์ทลงไป เน้นพักผ่อน บ้านออกแบบเป็นสองขั้น เพื่อต้องการแยกโซนสำหรับพักผ่อน และกิจกรรมออกจากกัน เป็นส่วนๆ ชั้นแรกจัดเป็นโซนกิจกรรมที่มีความเป็นบรรยากาศรีสอร์ท โดยใช้วัสดุเป็นกระจกและเหล็ก i-beam ดูโมเดิร์นทันสมัย สำหรับชั้นสองเป็นโซนพักผ่อนแต่ยังมีพื้นที่โล่งเหมือนกัน