Services บริการรับสร้างบ้าน

Resort505.com เว็บไซต์ในเครือ บริษัท ไอเดียไอแคน จำกัด (บริษัทสถาปนิก) ให้บริการรับเหมาก่อสร้าง รับสร้างบ้านสไตล์รีสอร์ท บริการรับเขียนแบบมีแบบบ้านสำเร็จมากมายหลากหลายสไตล์ บริการนี้เน้นแบบบ้านสไตล์รีสอร์ท มีฟังก์ชั่นใช้สอยให้เลือกปลูกสร้าง
หลายแบบ บริการในรูปแบบครบวงจร เริ่มออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง ตกแต่งภายใน

บริการ 2 กรณี
- ลูกค้าต้องการแบบบ้านแต่อยู่ต่างจังหวัด บริษัทยินดีขายแบบพร้อมยืนขออนุญาตให้ลูกค้าไปก่อสร้างเองได้
- ลูกค้าอยู่ใน กทมและปริมณฑล ยินดีบริการครบวงจร ออกแบบ รับสร้างบ้าน และตกแต่งภายใน จัดสวน

บริการครบวงจร
Construction รับสร้าง บริการรับเหมาก่อสร้าง ด้วยแบบที่ทางบริษัทออกแบบ
Architect Design บริการออกแบบบ้าน ขายแบบบ้านสำเร็จรูป สำหรับลูกค้าต้องการนำไปหาผู้รับเหมาเอง
Interior Design บริการออกแบบ ตกแต่งภายใน สำหรับงานต่อเนื่อง

HOME | PLANS | PRICE LIST |Budget| BUILDERS | services | CONTACT Us | CONTENTS | ABOUT Us | PORTFOLIO | CONSTRUCTION-SITE